Aliyah
Het Joodse volk keert terug naar Israël, precies zoals het profetisch woord voorzegt:

Want de dag zal komen – zegt de HEER – dat Ik het lot van mijn volk Israël en van Juda ten goede keer, dat Ik hen terugbreng naar het land dat Ik hun voorouders gegeven heb en dat zij het in bezit zullen nemen – spreekt de HEER.’ (Jeremia 30:3)

Yad L’Ami reikt nieuwe immigranten de helpende hand door hen – waar mogelijk – te helpen bij de eerste levensbenodigdheden. Voelt u zich aangesproken om deze nieuwe immigranten op weg te helpen in hun nieuwe thuisland? 

Aarzel niet en kom in actie. Mail ons!

  • VOEDSELVERSTREKKING, MEDISCHE HULP EN EXTRA VOEDSELBONNEN TIJDENS FEESTDAGEN.
  • FINANCIËLE TEGEMOETKOMING BIJ TANDARTSKOSTEN
  • AANSCHAF BRILLEN EN HOORTOESTELLEN
  • FINANCIËLE TEGEMOETKOMING BETALING ELEKTRICITEITSKOSTEN
  • FINANCIERING AANSCHAF KOELKAST, WASMACHINE, MEUBILAIR, BEDDEN, ETC.
  • FINANCIERING AANSCHAF SCHOOL/STUDIEBOEKEN