Antisemitisme in een ander jasje?

mrt 13, 2019

Die magere lange arm uit de trein, die smeekte om een beker water, zelfs in ruil voor zijn gouden horloge. Dit beeld bleef hem al die jaren bij. Zijn vader weigerde die beker water te geven.

Deze week had ik een afspraak in Jeruzalem. Het gebeurt regelmatig dat mensen in contact willen komen met de stichting. Deze keer was het om een gift in ontvangst te nemen. Wat een ontroerend verhaal kreeg ik te horen. Hun vriend kan er nog steeds niet van los komen, wat zijn vader gedaan (of niet gedaan) heeft, zeventig jaar geleden.

Vandaag de dag?
Een andere Jodenhaat, maar met het zelfde doel. Of er nu in Vegas op een huis van Joden geschreven staat, ‘Heil Hitler’, of dat de synagoge in Basel, Zwitserland vernield is. Of het nu in Pittsburgh was, waar 8 Joden in de synagoge dood geschoten werden onder de schreeuw van ‘Alle Joden moeten sterven’, of dat wat de Officier van de Labour partij in de UK zegt: ‘De Joden zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen in de wereld’, of al die antisemitische graffiti op Joodse begraafplaatsen met Holocaust leuzen, of BDS, “Koop geen Israëlische producten, koop niet bij Joden”. In 1935 ‘Kauf nicht bei Juden’ Ander jasje? Nee, het is allemaal hetzelfde.

Negen van de tien Joden zeggen het gevoel te hebben dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. Dit bevestigde een Europees Bureau voor de grondrechten (FRA), een EU-instelling. Twaalf landen deden mee aan het onderzoek. Ruim een kwart van hen die ondervraagd werden, zijn het afgelopen jaar fysiek of verbaal lastig gevallen, daarvan zegt de helft bang te zijn, om in het komende half jaar het slachtoffer te worden. Vier op de vijf Joden doen zelfs geen aangifte meer van ernstige incidenten; denkend dat dit geen enkele zin meer heeft.

Geef ik die beker koud water?
Eens zal Hij zeggen: “Ik heb dorst gehad en jij hebt mij te drinken gegeven’. (Of niet). Alles wat jullie gedaan hebben voor één van mijn minste broeders, dat heb je voor Mij gedaan. Jullie zijn door Mijn Vader gezegend”. (Of vervloekt)

Nog nooit is de haat tegen Israel, zo erg geweest als in onze tijd. Zelfs niet in de jaren 1940/45. Het antisemitisme neemt schrikbarend toe in de wereld. Omdat dit zo ernstig is, roep ik iedereen op: “Niet meer te zwijgen.” Is het normaal dat rondom de Gazastrook een diepe betonnen muur, van 20 tot 80 meter diep, in de grond geplaatst moet worden, om de terroristische tunnels te blokkeren uit Gaza? Men schat dat één tunnel 3 miljoen dollar kost, aan cement, elektrische apparatuur en arbeidsuren. In het laatste jaar zijn daar 15 tunnels gevonden. Dat is 45 miljoen dollar. Dat allemaal van het geld van de VN, o.a. uit Nederland. Hoeveel mensen kun je daarmee voeden? Of hoeveel scholen en ziekenhuizen hadden er gebouwd kunnen worden? Is het normaal dat alle scholen in het zuiden bescherming nodig hebben, en dat de school in Sa’ad als één grote schuilkelder gebouwd is? In de afgelopen week zijn er vier tunnels gevonden, om de krankzinnige daden van Hezbollah aan de grens bij Libanon te ontmantelen. UNIFIL, de vredesmacht van de VN zit toch in zuid Libanon? Peacekeepers maar is hun iets ontgaan?? Is de haat tegen Israel zo diep in de Verenigde Naties, dat ze de kant van de terreurorganisaties Hamas en Hezbollah kiezen? Vorige week werd Hamas zelfs niet meer veroordeeld in de VN, ondanks de meerderheid. Is dit niet ten diepste haat tegen de God van Israël? Tegen uw God en mijn God? Zeer ernstig! Daarom: “Om Sion’s/Israel’s wil zal ik niet langer zwijgen.

Daarom, omwille van Jeruzalem zal ik niet rusten. Totdat Zijn heil opgaat als een lichtglans en Zijn verlossing als een brandende fakkel” Jes.62:1. Zo’n bekende tekst, maar zo urgent om hieraan in onze dagen gehoor te geven.

Totdat HIJ komt!