Holocaust overlevenden

‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.’ (Jesaja 40:1)

In Israël leven op dit moment nog ongeveer honderdvijfentachtigduizend Holocaust overlevenden. Hun gemiddelde leeftijd is 83,3 jaar. Volgens Israëlische gegevens sterven elke maand gemiddeld duizend van deze ouderen. Zeg maar dertig mensen per dag. Het is aannemelijk dat over 15 jaar nauwelijks nog eerste generatie Holocaust overlevenden in Israël leven.

Yad L’Ami komt regelmatig in contact met tweede generatie overlevenden, kinderen van Holocaust overlevenden die enorm veel geleden hebben onder de verschrikkingen die hun ouders zijn aangedaan.

Yad L’Ami probeert op verschillende manieren de vaak zware en depressieve levenssituatie te verlichten door:
  • STRUCTURELE FINANCIËLE HULP BETER LEVENSONDERHOUD
  • FINANCIERING KACHELS, DEKENS TIJDENS KOUDE WINTERMAANDEN
  • FINANCIËLE TEGEMOETKOMING, TANDARTSKOSTEN, MEDICIJNEN, AANSCHAF BRIL, HOORTOESTEL ETC.
  • REGELMATIG HUISBEZOEK, OOK MET VERJAARDAGEN
  • ORGANISEREN WORKSHOPS
  • ORGANISEREN UITSTAPJES

Adopteer een opa of oma!

Voor een bedrag van € 50,- per maand kunt u een persoonlijke sponsor worden van een opa of oma met een Holocaust verleden. Wij sturen u dan gegevens en een foto van deze persoon. Wij houden u elk halfjaar op de hoogte met een update.

Ook is het mogelijk om – via Yad L’Ami – persoonlijk contact met uw opa of oma op te nemen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om met één of meerdere sponsors de financiële verantwoording te nemen voor een oudere.