Het zuiden van Israël

Yad L’Ami heeft zich in het bijzonder toegelegd op het helpen bij de vaak schrijnende situaties in de dorpen en kibboetsen in de directe omgeving van de Strook van Gaza.


Onze aandacht is verdeeld over vier projecten:

  • GEZINNEN

  • THERAPIE MET DIEREN VOOR GETRAUMATISEERDE KINDEREN/JONGEREN

  • DE SCHOOL

  • MEISJESHUIS

 

Gezinnen

In nauwe samenwerking met de Israëlische sociale dienst verleent Yad L’Ami hulp aan kwetsbare gezinnen die wonen in de omgeving van Sderot en de Strook van Gaza. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van voedselbonnen, het voorzien in basis benodigdheden (denk aan een nieuwe koelkast, wasmachine, stapelbed voor de kinderen, etc) en de financiering van opleidingen.

Ten overvloede wijzen we erop dat juist de persoonlijke benadering, een arm om de schouder van iemand die ten einde raad is, aandachtig luisteren en in sommige gevallen specifieke voorbede, fundamenteel zijn met betrekking tot de activiteiten van Yad L’Ami.

Doe mee! Meld u aan met een maandelijkse bijdrage van €.25 of €.50 en u ontvangt een halfjaarlijkse update over het wel en wee van deze gezinnen.

Therapie

De aanhoudende oorlogsdreiging en rakettenregen vanuit Gaza heeft talloze kinderen en jongeren geestelijk geknakt. Zij zijn hun zelfvertrouwen kwijtgeraakt. Apathie en existentiële angst verlamt hun ontwikkeling.

Om deze kwetsbare doelgroep te helpen bij het overwinnen van deze trauma’s wordt dikwijls gebruik gemaakt van therapie met dieren.

Door getraumatiseerde kinderen en jongeren te leren om honden, paarden of andere dieren te trainen en af te richten blijkt dat deze kinderen en jongeren in feite zichzelf trainen. Als jij een hond leert zich te focussen, dan eis je dezelfde focus van jezelf. Resultaten zijn bemoedigend en soms zelfs verbluffend!

Help mee om deze therapie mogelijk te maken. Investeer in het herstel en de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren.

De school

Kibboets Sa’ad ligt op nog geen drie kilometer van de Gazastrook. De laatste vijftien jaar heeft deze kibboets nauwelijks rust gekend.

Shmuel en Vered Glas, een jong orthodox echtpaar, lieten zich niet afschrikken door de voortdurende dreiging en besloten, naast hun eigen kinderen (1,4,en 6 jaar) hun huis en gezin open te stellen voor tien kinderen in de leeftijd van 9 tot 18 jaar. Deze kinderen komen uit dezelfde omgeving en zijn om uiteenlopende redenen uit huis geplaatst.

Bemoedig dit dappere echtpaar en steun hen ruimhartig.

Meisjeshuis

Dit meisjeshuis is enigszins vergelijkbaar met het Familiehuisv an Shmuel en Vered Glas. Vijfenveertig meisjes die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen, worden in dit Meisjeshuis liefdevol opgevangen en voorbereid op hun militaire dienst of plaatsvervangende dienst aan het land. Veel meisjes zijn ernstig getraumatiseerd door misbruik en drugsgebruik. Yad L’Ami wil naast deze meiden staan en nodigt financiële partners uit om daarbij te helpen. Participeer in dit project dat hoop geeft en levens weer op de rails zet!