27.000 nieuwe immigranten

feb 6, 2017

Afgelopen jaar, 2016 hebben 27.000 nieuwe immigranten voet aan land gezet in Israël. Israëlieten uit alle delen van de wereld kwamen naar huis terug. Israël, het enige land waar ze welkom zijn.
De grootste groep immigranten waren jonge mensen. 9.500, waren jong volwassenen in de leeftijd 18 tot 35.
5.150 waren 17 of jonger. De rest was boven de 45 jaar.
De meesten kwamen uit Rusland, daarna uit de Oekraïne en Frankrijk en verder verschillende kleinere groepen uit andere landen.

Hebben de profetieën dan toch gelijk? Ja, we zien het vandaag de dag voor onze ogen gebeuren! Alleen moet je het woord wel kennen om deze gebeurtenissen op te merken in deze tijd. 2000 jaar geleden was er een zekere Petrus, die ons toen al vertelde [2 Petrus 1:19]: ”Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toe genomen. Je doet er goed aan om je aandacht daarop gericht te houden”.
En wat heeft die profeet Ezechiël geschreven waar hij het over had?
Dit zegt God de HEER: “IK zal het volk van Israël bijeenbrengen vanuit de landen waarheen het is verstrooid – zo zal IK alle volken laten zien dat IK heilig ben. De Israëlieten zullen weer wonen in hun eigen land, het land Israël dat Ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Ze
zullen veilig wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ezechiël 28:25,26 enz.

Wat heeft dit nu met Yad L’Ami te maken, zou je denken. Een van onze projecten is hulp geven aan deze mensen die zich helemaal opnieuw moeten settelen en het soms niet meer zien zitten.