Positieve resultaten van de hondentherapie

jun 19, 2019

De begeleiders van de hondentherapie zijn het er allemaal over eens dat deze sessies positieve gevolgen hebben voor de kinderen. Dit is te zien in hun schoolprestaties , maar ook in hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Helaas hebben de kinderen begin mei 2019 opnieuw moeten lijden onder de raketten-regen die door Hamas werd afgevuurd. Dit eist natuurlijk zijn tol en dat betekent een terugval in de emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

De kinderen zeggen zelf dat ze uitzien naar deze sessies. Ze komen heel graag en doen ook goed mee. Het blijkt dat deze bijeenkomsten voor hen een veilige plek zijn. En binnen de school zijn zij dan ook een hechte groep geworden.

Het contact met de dieren zorgt ervoor dat ze meer betrokken zijn. En om de baas te zijn over de honden moeten ze verantwoordelijkheid nemen en dat maakt dat zij op hun beurt meer toegewijd en serieus zijn.

De positieve effecten van deze sessies is te lezen in de volgende korte verslagjes:

In het begin had A grote moeite om zichzelf te kunnen uitdrukken, was angstig en deed niet mee met de activiteiten. Hij was sociaal onhandig en passief en hij had een laag zelfbeeld. Soms leek hij ook volledig afwezig te zijn.

Inmiddels is er een hele duidelijke verbetering te zien. Hij is opener naar de groep en maakt contact, zowel met de andere kinderen als met de honden. En ook zijn angsten lijken veel minder te zijn.

B had hele ernstige driftbuien op school en thuis, maar de begeleiders zien dat hij nu meer ontspannen en gelukkiger is. Hij heeft geen woedeaanvallen meer. Ook is hij niet meer zo tegendraads en kan hij gezag accepteren.

Bij C zijn ook grote veranderingen te zien. Hij was opstandig en wilde geen gezag accepteren. Hij verzette zich tegen elke poging om hem te helpen, toonde een extreem laag zelfvertrouwen, was angstig door de veiligheidssituatie en we konden hem niet helpen.

Nu is hij ten goede veranderd. Hij begrijpt instructies en kan deze ook opvolgen, hij neemt deel aan bijna alle activiteiten in de klas en toont minder weerstand en is bereid zich te laten helpen. Hij is ook meer ontspannen en zelfverzekerd en dit is ook terug te zien in zijn houding tegenover de honden.

D was heel erg stil, verlegen en introvert. Hij deelde geen emoties met de groep en hield zich afzijdig bij activiteiten.

Na een lang proces heeft hij zich nu opengesteld en in de “vertrouwenskringen” is hij bereid om te praten en te delen. Hij is minder introvert, gelukkiger en hij vertrouwt zijn vrienden en de honden.

De begeleiders beseffen hoe belangrijk deze sessies zijn voor de kinderen en dat ze die sessies niet kunnen annuleren. Dat zou grote problemen geven. Ze zijn dan ook enorm dankbaar voor de steun die Yad L’Ami hierin geeft.