Dank aan alle supporters van Yad L’Ami

jun 18, 2018

Bij deze gelegenheid willen we Yad L’Ami bedanken, zonder uw genereuze en belangrijke bijdrage hadden we onze meisjes deze therapieën niet kunnen aanbieden.

Het bewijs van deze belangrijke bijdrage van deze lessen aan het welzijn van onze studenten is een getuigenis van uw organisatie. Het Glansrijke Toekomst (Nekudat Chen) onderwijsprogramma is voor 45 middelbare scholieren met een risicovolle achtergrond, die om verschillende redenen niet binnen de traditionele onderwijskaders passen.

Met dit erkende therapeutisch programma doen we er alles aan om onze studenten zoveel mogelijk therapieën te bieden – ons doel is om hen te versterken, hen vaardigheden, om staande te blijven, te leren en hen levenslessen en hulpmiddelen te bieden die hen zullen helpen zich voor te bereiden op hun toekomst. Twee van de belangrijke lessen die we aanbieden, gefinancierd door Yad L’Ami, zijn therapeutisch paardrijden en hondentherapie. 

Therapeutisch paardrijden

14 meisjes volgen deze klassen, in groepen van 3 of 4 meisjes.

De lessen worden wekelijks gehouden en de meisjes wonen elke sessie graag bij. Ze geven aan dat de lessen hen helpen de rust te bewaren. Hun instructeur, Arnon, meldt dat de meisjes aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt in alle onderwerpen die in de klas aan de orde komen.

  • Discipline – De meisjes hebben geleerd uiterst gedisciplineerd te zijn, instructies op te volgen en precies te handelen zoals voorgeschreven.
  • Kalmte en zelfvertrouwen – Toen ze begonnen, waren de meisjes nerveus, zenuwachtig en hadden ze geen vertrouwen. Na verloop van tijd zijn ze zich zekerder gaan voelen, handelen ze terughoudend wanneer nodig, gedragen ze zich kalm en accepteren ze begeleiding. De meisjes hebben meer zelfvertrouwen gekregen en staan daardoor meer open voor anderen.
  • Controle – Toen de klassen begonnen, hadden de meisjes geen controle, de dingen “gebeurden gewoon”. Tegenwoordig hebben ze het vermogen om het paard te besturen, de snelheid en de loop – en de meisjes zijn meer op elkaar afgestemd en hebben meer begrip voor elkaars uitdagingen.

Hondentherapie

Vanaf het begin van het schooljaar nemen 6 tot 8 meisjes op regelmatige basis deel aan deze lessen, in 2 groepen van elk 3 of 4. De les vindt één keer per week plaats op de Kibboets. De meisjes houden van deze lessen. We zien hoe de technieken die in deze therapie worden gebruikt, het gevoel van kalmte en sereniteit van meisjes vergroten. Deze meiden hebben zeker moed en vertrouwen gewonnen. Hun gevoel van controle over de acties van de hond helpt hen te voelen dat ze ook over hun eigen leven controle kunnen voeren. Ze leren leiders te zijn, zich open te stellen voor anderen en assertief te zijn. Ze leren dat ze aangenaam en vriendelijk kunnen zijn terwijl ze grenzen stellen.

Zie update “Meisjeshuis“.