De school in Sa’ad

jun 13, 2018

Tegenover ons zit een onderwijzer, secretaresse en twee counselors van de school in Sa’ad. Ze vertellen ons wat een impact de situatie weer heeft op de kinderen, en op hen zelf. Ik heb gevraagd ons een brief te schrijven, zodat we het kunnen delen met u.

Dit is wat ze schrijven:

“Ieder moment van de dag, kunnen we donkere rookwolken zien, voelen en ruiken. In de laatste weken is de situatie bij ons geëscaleerd en de vrede is ver uit het zicht. De veiligheidssituatie is nijpend geworden en we worden voortdurend overvallen door de gewelddadige demonstraties, die bij zowel kinderen als volwassenen veel stress en angst veroorzaken, door de terreurvliegers en de branden die ze veroorzaken.

Op school voelen we een groeiende onrust bij veel van de studenten. Zelfs de leraren vertonen tekenen van vermoeidheid en stress als gevolg van de voortdurende noodzaak tot alertheid, veerkracht, begrip, antwoorden geven en verantwoordelijk omgaan met de moeilijkheden die ze tijdens de les tegenkomen. Ze hebben niet de luxe om thuis te blijven met hun eigen kinderen of te rusten na een moeilijke nacht, omdat ze een voorbeeld moeten zijn voor de studenten en de ouders, door hen te laten zien hoe belangrijk het is om een routine te behouden, dus ook om naar school gaan.

In de afgelopen twee weken hebben we verschillende slapeloze nachten gehad, met herhaalde alarmen en explosies die de hele nacht in elk huis te horen waren. In het licht van (of liever, duisternis …) van de situatie is er een sterke toename van het aantal mensen dat contact zoekt met de trauma centra, terwijl wij op de scholen proberen ons deel te doen.

Op dit moment is extra kracht van lichaam en geest nodig. Uw constante morele en fysieke steun is een belangrijk onderdeel van onze kracht. De middelen die u hebt aangedragen om onze kinderen te helpen de therapie te krijgen die ze nodig hebben. Onze vriendschap met u, “Yad L’Ami,” door Ria, is een pilaar van licht dat ons op de been houdt. Sinds de vorige oorlog, operatie “Tsuk Etan”, in 2014 is Yad L’Ami een bron van troost, en een ware vriend.

We zijn hoopvol en vol vertrouwen dat het beter zal gaan. Om ons steentje bij te dragen aan het verbeteren van de wereld, sluit ik er een YouTube-film bij van een evenement dat we de dag vóór ‘Shavuot’ (Pinksteren) in ons tarweveld hielden, waarin we besloten om ‘vliegers van vrede’ met onze kinderen op te laten (een terreurvlieger landde de dag erna op 50 meter van hetzelfde veld).

We hopen op dagen van rust en vrede, en bidden voor betere tijden.”

Counselor, Idit