Een dier kan je beste vriend zijn.

aug 24, 2016

Het is ontroerend te zien hoe de liefde van een hond een kind kan veranderen.

Honden Trainen blijft een bijzonder project. Het heeft niet als doel het trainen van de honden zelf. Het trainen is slechts een middel om de kinderen te helpen om met de problemen die zij dagelijks ervaren om te gaan. Door het trainen van een dier, train je in feite jezelf op dezelfde terreinen. Als het kind eist dat de hond gefocust blijft tijdens de training, eist hij dit ook van zichzelf.

Als gevolg van de oorlogen en voortdurende dreiging van raketten uit Gaza hebben veel kinderen en jongeren in het Zuiden van Israel, (voor die tijd capabele, begaafde kinderen) zelfs het geloof in eigen kunnen verloren. Vaak worden ze apathisch en vertonen weerstand tegen elke mogelijkheid iets nieuws te doen, visie te ontwikkelen of iets te leiden.

We hebben het mee gemaakt dat een getraumatiseerd kind niet meer kon praten. In het trainen van een hond begon het kind tegen de hond te spreken. Via de hond, kwam het gesprek weer op gang. Een hond luistert als hij iemand hoort praten, anders doet hij niets. Vanaf dat moment begon hij weer te praten over wat hij gezien en gevoeld had tijdens de moeilijkste momenten. Een dier luistert alleen en oordeelt niet maar geeft liefde en vertroosting, en met behulp van therapeuten, kunnen de emoties eruit komen en onder controle gebracht worden. Een kind kan natuurlijk door verschillende situaties getraumatiseerd zijn, waardoor hun leven op z’n kop staat en zij zich niet meer veilig voelen.

Therapie met behulp van dieren is een uitstekende therapie en is voor een groot aantal getraumatiseerde kinderen de oplossing.

Doneer onder vermelding: Therapie met dieren.