“Een geschenk uit de hemel”

sep 19, 2017 | 0 Reacties

Op dit moment zijn bijna al ‘onze’ Holocaust overlevenden door u geadopteerd, en dat betekent vaak meer dan alleen een financiële adoptie. Veel van de sponsors zijn echt betrokken bij hun adoptie opa/oma en hebben ook contact via de post of door een bezoekje. We merken dat de ouderen dit zo waarderen! Er wordt aan hen gedacht, ergens aan de andere kant van de wereld. Ze voelen dat ze er mogen zijn en dat er van hen gehouden wordt. Dit is zo kostbaar, dit is niet in waarde uit te drukken. Het geeft hen moed en kracht in de vaak zware levensomstandigheden van vandaag. De ouderdom brengt veel gezondheidsproblemen met zich mee, waardoor het leven van elke dag niet mee valt. Ook zijn enkele van ‘onze’ ouderen dit jaar overleden. En dit geeft veel verdriet bij de partner of het familielid dat achterblijft.

Wat is het dan een grote zegen als we namens u die lieve kaart of dat verjaardag pakketje mogen brengen. Dat we hen een beetje troost kunnen geven door aandacht, liefde en ‘gewoon samen zijn’.

Namens u zijn in augustus/september alle halfjaarlijkse bankcheques uitgedeeld. Yad L’Ami heeft dit bedrag aangevuld met een extra gift voor Rosh Ha-Shana. Ook deelden we vitaminen, paracetamol, tandpasta, tandenborstels uit Engeland en lappendekens uit Duitsland aan de mensen uit. De reactie van de ouderen was ontroerend. Iemand noemde het, met tranen in zijn ogen: “een geschenk uit de hemel”. U wordt allemaal heel hartelijk bedankt!

Voor dit najaar staan nog enkele activiteiten gepland. Zo hopen wij in oktober een feestelijke muzikale lunch te organiseren voor de groep Holocaust overlevenden die nog ‘goed’ ter been zijn. En ook heeft medisch pedicure Richt aangeboden om opnieuw veel ouderen een goede voetbehandeling te geven.

Heel erg bedankt dat u door uw steun en support, dit alles mogelijk maakt!