The Big Day

apr 7, 2017

Dinsdag 28 maart is Café L’Ami geopend.

Het was een mooi gebeuren. Ook wel ontroerend dat we mee mogen bouwen aan het herstel van Jeruzalem en mogen investeren in het volk wat God zo oneindig lief heeft.

De waarnemend burgemeester heeft de Mezuzah geplaatst. Bij het plaatsen van de mezuzah wordt de volgende zegen uitgesproken: “Baruch atah adonai eloheinu melech ha’olam asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu likbo’a m’zuzah”. “Gezegend zijt gij Heer onze God, Koning van het heelal, die ons heiligde met zijn geboden  en ons de mezoeza op de deurposten liet schrijven”.

En wat staat er geschreven op het briefje in het kokertje?

Deuteronomium 6:4-9 (Sjema)

“Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.”

Stoelen/ tafels/ bescherming tegen de zon enz moeten nog aangeschaft worden. Wie helpt mee?

 

Laatste dag voor de opening van het café. En dan….
Klik op een van onderstaande foto’s, dan ziet u de hele serie.