School Sa’ad – Therapeutische Honden Training

aug 17, 2016 | 0 Reacties

Semester Update

van de therapieën na de ”Tzuk Eitan oorlog”.
Een groep van 45 kinderen uit verschillende klassen geven aan dat de therapeutische hondentraining heel goed voor ze is. Ze gaan…met plezier naar de “dierentuin voor kinderen”, waar ze als groep werken aan: omgaan met frustraties en woede, confrontatie met hun angsten, hoe word ik een goede vriend, uitgestelde beloning, enz.
In het gesprek met deze studenten vertellen ze dat de therapie met honden een groot voordeel voor hen is. Ze ervaren dat ze werken aan hun sterke en zwakke punten. Geva, de therapeut weet hoe hij naar ieder afzonderlijk moet bereiken en hoe te voorzien in hun noden. Hij slaagt er in met elk kind uit de groep vooruitgang te boeken.
In de vooruitgangsgesprekken met de docenten en Geva, hoorden we dat vele studenten zich beter voelen sinds ze deelnemen aan de therapie. De therapie heeft een positieve uitwerking op hun studieresultaten en hun emotionele functioneren. Ze zijn teleurgesteld, als er een therapiesessie uitgesteld of gecanceld wordt.

Paardrijd Therapie

Deze therapie wordt individueel gegeven. De studenten vinden de therapeut, Chagai en de sessie met de paarden geweldig. De ouders zien een geweldige verbetering in het zelfvertrouwen van hun kinderen en hun mogelijkheden om zelfstandiger, minder angstig en bezorgd te functioneren.
De docenten zijn ook blij met de veranderingen in het leervermogen van de kinderen. Ze ervaren dat de kinderen minder angstig en teruggetrokken zijn.

Creatieve Therapie

De creatieve therapie wordt gegeven in kleine groepjes of individueel, afhankelijk van de situatie. Studenten gaan graag naar de creatieve therapie, waar ze heel duidelijke vooruitgang boeken. De therapeut ziet een positieve verandering in de kinderen. Ze vindt de studenten opener, met meer geloof in hun mogelijkheid om te veranderen en in het proces. Ze hebben geleerd hun angsten los te laten en meer onafhankelijke studenten te worden en toch is er nog werk met hen te doen.
De docenten en ouders hebben de verschillende therapeuten ontmoet en iedereen heeft aangegeven dat ze positieve veranderingen zien in de studenten. Ze zijn meer ontspannen, meer in staat te zich te concentreren, ze kunnen beter omgaan met frustraties en teleurstellingen. Maar het meest belangrijke: ze hebben geloof gekregen in hun eigen kunnen.
Educatie Adviseur
Da’at School – Kibbutz Sa’ad