Schooltassen
Veel kinderen in Israël leven onder de armoedegrens.

Kosten van levensonderhoud liggen hoog (dikwijls hoger dan in Nederland) terwijl de gemiddelde inkomens lager liggen.

Met het oog op een gelijke behandeling van deze jonge leerlingen krijgt Yad L ‘Ami aan het begin van elk schooljaar het verzoek om voor deze groep jonge studentjes een rugzak, gevuld met schoolbenodigdheden, te verstrekken.

Een prachtig project om in te participeren. Voor €. 85,- ontvangt elke leerling een ruim gevulde rugtas!

Investeer in de ontwikkeling van een Israëlische leerling en neem een rugtas voor uw rekening.