Ethiopische studenten

Yad L’Ami adopteert al enkele jaren Ethiopische studenten.

Studenten die de IDF (het Israëlische leger) verlaten. De meeste Ethiopische ouders leven vaak onder de armoedegrens. Komend uit Afrika worden zij geconfronteerd met een compleet nieuwe wereld. Zonder de Hebreeuwse taal is het moeilijk een baan te vinden en daardoor kunnen de ouders vaak hun kinderen niet financieel helpen met de studie.

Voor de meeste Ethiopische militairen is de dienstplicht een periode waarin hun eigenwaarde een enorme sprong voorwaarts maakt. Yad L’Ami is vol overgave achter deze studenten gaan staan en komt deze groep financieel tegemoet. Dan kunnen ze vol passie en visie hun toekomst hoopvol tegemoet zien en hoeven ze niet onder de grote druk te bezwijken en gedemotiveerd te raken. Wij beschouwen dit project als heel belangrijk en bieden u de gelegenheid om een Ethiopische student deels te adopteren. De afgelopen jaren tonen aan dat veel studenten op weg geholpen worden en met succes de afschuwelijke vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken. Daarbij kunnen ze zichtzelf en hun familie onderhouden.

student zit te studeren

 ‘ Investeer in deze jonge Ethiopische studenten! ‘