Ethiopische studenten
Yad L’Ami adopteert al enkele jaren Ethiopische studenten.

We richten ons op twee groepen:

Jonge studenten
Studenten, voorafgaand aan dienstplicht

Veel Ethiopische studenten komen uit arme gezinnen. Hun ouders leven meestal ver onder de armoedegrens. Komend uit Afrika worden zij geconfronteerd met een compleet nieuwe wereld. Velen dreigen onder de grote druk te bezwijken en raken gedemotiveerd.

Yad L’Ami heeft, in samenwerking met school en sociale dienst, een drie maandelijks programma samengesteld om, onder begeleiding van een coördinator, (minimaal betaalde) werkzaamheden en workshops te organiseren.

Oudere studenten
Studenten die de IDF (Israëlische leger) verlaten

Voor de meeste Ethiopische militairen is de dienstplicht een periode waarin hun zelfwaarde een enorme sprong voorwaarts maakt. Vol passie en visie zien zij hun toekomst hoopvol tegemoet. Yad L’Ami heeft zich vol overgave achter deze jonge studenten opgesteld en komt deze groep financieel tegemoet. We bieden u de gelegenheid om een Ethiopische student te adopteren. Wij beschouwen dit project als heel belangrijk. De afgelopen jaren tonen aan dat veel studenten op weg geholpen worden en met succes de afschuwelijke vicieuze armoede cirkel doorbreken.

 ‘ Investeer in deze jonge Ethiopische studenten! ‘