Yad L’Ami is een kleine “Non Profit” organisatie die in 2001 is opgericht door Wim en Ria Doekes.

Hoewel kleinschalig van structuur is Yad L’Ami uitgegroeid tot een bloeiende stichting die zich vooral richt op persoonlijke aandacht en efficiënte begeleiding.

Yad L’Ami biedt gepaste hulp aan groepen in Israel die de meeste zorg nodig hebben.De steeds ouder wordende groep Holocaust overlevenden is uiterst kwetsbaar. Talrijke ouderen dreigen te verpieteren en balanceren op de rand van uitzichtloze armoede. Velen vereenzamen en kijken uit naar de bezoekjes en hulp van medewerkers van Yad L’Ami.

Naast de zorg voor Holocaust overlevenden is Yad L’Ami ook actief in de geplaagde omgeving van de Gaza strook.

Bewoners van dorpen en kiboetsen onder de dreigende rook van de Gazastrook zijn dikwijls ernstig getraumatiseerd.

Yad L’Ami voorziet in therapeutische hulp voor jonge kinderen, tieners en jonge gezinnen. Ook steunt Yad L’Ami – meest Ethiopische – studenten en geeft hen net dat broodnodige zetje waardoor zij de maatschappelijke ladder kunnen beklimmen.

Yad L’Ami voorziet in basisbenodigdheden voor een aanhoudende en zelfs toenemende stroom Joodse immigranten (‘olim chadashim’) die de grote stap maken om zich te vestigen in het Beloofde Land.

Kortom, de drijfveer van Yad L’Ami is om – plaatsvervangend – uw helpende en troostende hand en hart te zijn, juist voor hen die vechten met een traumatisch oorlogsverleden en moeten knokken om hun hoofd boven water te houden.

Ons hart gaat uit naar ouderen, jongeren en nieuwe immigranten die onder uitdagende omstandigheden hun leven op de rit moeten zien te krijgen.

Persoonlijke contacten met de Joodse bevolking in het land en met u als sponsoren wordt als prioriteit gezien. 

In 1989 besloot Ria haar comfortabele leven in Nederland vaarwel te zeggen en trok zij als vrijwilligster naar Israël. Zij werkte jarenlang in een ziekenhuis en verzorgde tegelijkertijd de bejaarde eigenaresse van het appartement waar Ria woonde.

Zij specialiseerde zich in stimulatie therapie voor kinderen met het Down syndroom en verleende specifieke hulp aan Joodse gezinnen.

De onverwachte ontmoeting met de Nederlander Wim Doekes maakte een eind aan Ria’s vrijgezellenbestaan en leidde tot een huwelijk met hem.

Samen deden ze hand- en spandiensten onder bejaarden in de Jeruzalemse wijk Nachlaot.

Al snel ontstond bij Wim en Ria de wens om een studie/gastenhuis te beginnen. De opening van dit huis viel samen met de aanvang van de tweede Intifada (palestijnse terreuropstand) in oktober 2000.

In 2001 vond de oprichting van de stichting Yad L’Ami plaats. Winst die werd behaald met de opbrengst van het huis werd apart gezet om daarmee het Joodse volk te bemoedigen.

Wim en Ria realiseerden zich op dat moment nog niet dat dit initiatief uiteindelijk zou leiden tot hun belangrijkste activiteit.

Wim en Ria sloten na 7 jaar het gastenhuis en legden zich volledig toe op het ontwikkelen van de jonge stichting Yad L’Ami.

In 2015 overleed Wim en stond Ria voor de grote uitdaging om het roer van Yad L’Ami alleen over te nemen.

Vol passie neemt Ria deze uitdaging aan en zet zij zich in om deze bloeiende stichting te laten uitgroeien tot haar grootste wens: een uitgestoken, helpende en troostende hand te zijn van u als donateur…naar het Joodse volk.

Wij geloven dat God Zijn volk terug gaat brengen zoals Hij beloofd heeft. Wij geloven dat Hij de naties daarvoor wil gebruiken. Gezamenlijk kunnen we de profetische woorden, prachtig omschreven in Jesaja 49: 22, ten uitvoer brengen.

Wij geloven dat wij, niet-Joden, via Israel deel hebben gekregen aan de geestelijke zegeningen en het daarom onze (bijbelse) plicht is hen bij te staan in materiële zaken. (Romeinen 15:27)

Wij mogen de weg vrijmaken voor het Joodse volk en de hoge stapel stenen opruimen die is  opgehoopt in de loop van tweeduizend jaar christendom. Vervolgens mogen wij tegen Sion  zeggen: ”Je Redder komt”! (Jesaja 62:11)

We mogen hen hoop geven en moed inspreken, die misschien nog maar een paar jaar te leven hebben (Holocaust overlevenden) en hen die door de dreigende situatie in Israel, hun hoop verloren hebben. (Ezechiël 37:11)

Troost, troost MIJN volk, zegt jullie God. (Jesaja 40:1)